Aktualności.

- Informacja o ustaleniu dnia 30 marca 2018r. dniem wolnym od pracy.

- Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie VIII Ns 1049/17.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT za:
    * użytkowanie lub użyczenie gruntów pokrytych wodami (zawarte w trybie art. 20 ustawy Prawo wodne z 2001r.)
    * dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości (zawartych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami).

- Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie VIII Ns 198/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 września 2017r. w sprawie VIII Ns 284/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie VIII Ns 407/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie VIII Ns 390/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie VIII Ns 389/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie VIII Ns 426/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 31 maja 2017r. w sprawie VIII Ns 285/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 29 maja 2017r. w sprawie VIII Ns 326/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie VIII Ns 310/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 12 maja 2017r. w sprawie VIII Ns 311/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 maja 2017r. w sprawie VIII Ns 286/17.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 04 maja 2017r. w sprawie VIII Ns 205/17.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż dwóch motoreduktorów z dnia 09.05.2017r.

- Zawiadomienie o ustanowieniu dnia 2 maja 2017r. dniem wolnym od pracy.

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 23 marca 2017r. w sprawie VIII Ns 204/17.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż dwóch motoreduktorów z dnia 28.03.2017r.

- Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 29 września 2016r. w sprawie VIII Ns 1203/15.

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 7 marca 2016r. w sprawie VIII Ns 1916/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie VIII Ns 348/16

- Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)

- Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - samochód osobowy Skoda Octavia 1,8 Turbo MR 01

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie VIII Ns 58/16.

- Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko zadania inwestycyjnego pn.: "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy".

- Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko zadania inwestycyjnego pn.: "Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia powodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami".

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie VIII Ns 345/16

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie VIII Ns 248/16

- Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych środkowej Wisły, Niemna, Łyny i Węgorapy, Świeżej i Jarft.

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie VIII Ns 249/16

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 29 września 2015r. w sprawie VIII Ns 1064/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 26 lipca 2015r. w sprawie VIII Ns 969/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie VIII Ns 942/15

- Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko zadania inwestycyjnego pn.: "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki".

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie VIII Ns 1063/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie VIII Ns 757/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie VIII Ns 968/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie VIII Ns 1062/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie VIII Ns 1205/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie VIII Ns 1236/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie VIII Ns 1206/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie VIII Ns 1017/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie VIII Ns 1227/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie VIII Ns 1045/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie VIII Ns 1204/15

- Zawiadomienie o ustanowieniu dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy.

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 29 września 2015r. w sprawie VIII Ns 1108/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 29 września 2015r. w sprawie VIII Ns 967/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie VIII Ns 927/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie VIII Ns 895/15

- Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Koncepcji zabezpieczenia p.powodziowego rzeki Opatówki o dł. 52,1 km wraz z dopływami.

- Zarządzenie Dyrektora ŚZMiUW w Kielcach z dnia 12.08.2015 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Rejonowym Oddziale ŚZMiUW w Busku Zdrój w czasie upałów.

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie VIII Ns 657/15

- Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie VIII Ns 758/15

- Informacja o ustanowieniu dnia 5 czerwca 2015r dniem wolnym od pracy.

- Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Odra - Wisła - Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem

- Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Odra - Wisła - Ramowy Plan Przesiedleń

- OBWIESZCZENIA w sprawie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra - Wisła

- Informacja o zmianie siedziby Rejonowego Oddziału ŚZMiUW w Kielcach

- Uruchomienie nowej strony internetowej ŚZMiUW

- Zadania inwestycyjne realizowane w 2012r. przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

- Zadania inwestycyjne realizowane w 2011r. przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

- Uruchomienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

- Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego