Zawiadomienie o ustaleniu dnia 2 maja 2017r. dniem wolnym od pracy

Treść zawiadomienia w formacie pdf