Informacja o ustaleniu dnia 30 marca 2018r. dniem wolnym od pracy.

Treść ogłoszenia w formacie pdf