Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie VIII Ns 895/15

Treść ogłoszenia w formacie pdf