Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie VIII Ns 249/16

Treść ogłoszenia w formacie pdf