Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych środkowej Wisły, Niemna, Łyny i Węgorapy, Świeżej i Jarft.

Treść ogłoszenia w formacie pdf