Zawiadomienie o ustaleniu dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy

Treść zawiadomienia w formacie pdf