Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko zadania inwestycyjnego pn.: "Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia powodziowego doliny Kanału Strumień wraz z dopływami".

Treść ogłoszenia w formacie pdf