Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie VIII Ns 58/16.

Treść ogłoszenia w formacie pdf