Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)

Treść obwieszczenia w formacie pdf