Odpis zarządzenia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie VIII Ns 348/16.

Treść ogłoszenia w formacie pdf