Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny z dnia 29 września 2016r. w sprawie VIII Ns 1203/15.

Treść ogłoszenia w formacie pdf