ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP)
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do ŚZMiUW konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (epuap.gov.pl)

Instrukcja użytkownika Katalogu Usług Publicznych na platformie ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach:

1.Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.00 - 15.00 do Sekretariatu Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86 w Kielcach na następujących nośnikach danych:

      1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
      2. Płyta CD-RW

    Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

   Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
       a. DOC, RTF
       b. XLS
       c. CSV
       d. TXT
       e. GIF, TIF, BMP, JPG
       f. PDF
       g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.