Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2018r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania zasobami wodnymi.

W związku z powyższym, uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVII/535/17 z dnia 23 pażdziernika 2017r., Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zostaje zlikwidowany.(link poniżej)

Wszelkie informacje dotyczące nowo powstałego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można uzyskać na stronach internetowych podmiotu:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ulotka informacyjna dla Klienta przygotowana przez RZGW w Krakowie

Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVII/535/17 w sprawie likwidacji ŚZMiUW

Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr V/76/19 w sprawie likwidacji ŚZMiUW