Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2018r. powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania zasobami wodnymi.

W związku z powyższym, uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVII/535/17 z dnia 23 pażdziernika 2017r., Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zostaje zlikwidowany.(link poniżej)

Uchwałą nr XLVI/646/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniono termin likwidacji jednostki budżetowej na dzień 31 marca 2019r.(link poniżej)

Wszelkie informacje dotyczące nowo powstałego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można uzyskać na stronach internetowych podmiotu:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ulotka informacyjna dla Klienta przygotowana przez RZGW w Krakowie

Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVII/535/17 w sprawie likwidacji ŚZMiUW

Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XLVI/646/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/535/17 likwidacji ŚZMiUW