Obiekty.

- Zbiorniki wodne obsługiwane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

- Zestawienie magazynów przeciwpowodziowych na terenie działania Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

- Zestawienie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach