Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń dla Kontraktu 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

Niniejszym informujemy, że dla kontraktu 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza w dniu 29 grudnia 2016 roku, ŚZMiUW w Kielcach po przeprowadzonym upublicznieniu (konsultacjach społecznych) uzyskał z Banku Światowego klauzulę No objection dla dokumentu pn.: "Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń".

Poniżej wersja polska i angielska przedmiotowego dokumentu:

PPNiP - Sandomierz - wersja PL

PPNiP - Sandomierz - wersja EN