Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego

Dnia 27 grudnia 2007r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr IX/192/07 przyjął do realizacji „Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”.

Konieczność opracowania nowego programu wynikła z faktu dostosowania go do nowej ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz uwzględnienia ustawodawstwa wynikającego z faktu wejścia Polski do Unii Europejskiej i obowiązujących dyrektyw, a także uwzględnienia zasad i kierunków Strategii zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Przy opracowywaniu „Programu ...” położono szczególny nacisk na analizę środowiska przyrodniczego oraz możliwości retencjonowania wód w każdej Gminie na terenie województwa świętokrzyskiego.

Opracowany „Program...” określa całkowite potrzeby, planowane zadania oraz szacunkowe parametry i koszty ich realizacji na lata 2006-2015. Pozwoli to potencjalnym beneficjentom w staraniach się o pozyskanie środków na ich realizację.

Pełną wersję Programu zamieszczamy w formie archiwum zip

Pobierz (ok. 130MB)