Plan Zarządzania Środowiskiem dla kontraktu 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

Niniejszym informujemy, że dla kontraktu 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza w dniu 31 października 2016 roku, ŚZMiUW w Kielcach po przeprowadzonym upublicznieniu (konsultacjach społecznych) uzyskał z Banku Światowego klauzulę No objection dla dokumentu pn.: "Plan Zarządzania Środowiskiem". Zgodnie z politykami Banku Światowego dokument ten jest niezbędny dla prowadzenia robót budowlano-montażowych.

Poniżej wersja polska i angielska przedmiotowego dokumentu:

PZS - Sandomierz - wersja PL

PZS - Sandomierz - wersja EN