Na schemacie przedstawionym poniżej pokazana została struktura organizacyjna Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Struktura organizacyjna ŚZMiUW w Kielcach