Informacje o wynikach przetargów organizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach:

8 sierpnia 2017r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza Nr kontraktu 3B.1

21 lipca 2017r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły