Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Treść ogłoszenia w formacie pdf