Zbiorniki wodne.

   Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach prowadzi eksploatację i obsługę na 6 zbiornikach wodnych:

1. Borków gm. Daleszyce [szczegóły]

2. Cedzyna gm. Górno [szczegóły]

3. Maleniec gm. Ruda Maleniecka [szczegóły]

4. Rejów gm. Skarżysko Kamienna [szczegóły]

5. Starachowice gm. Starachowice [szczegóły]

6. Szymanowice gm. Klimontów [szczegóły]

znajdujących się w zlewniach takich rzek jak: Czarna Nida, Kamienna, Czarna Konecka i Koprzywianka.

    Przez eksploatację zbiorników rozumie się m.in. prowadzenie obsługi zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą przez 24 godz/dobę (utrzymywanie wymaganego poziomu piętrzenia), prowadzenie dziennika gospodarowania wodą, utrzymanie w stałej gotowości technicznej urządzeń hydrotechnicznych zbiorników bez względu na pory roku i warunki atmosferyczne. Przepływ wody jest na bieżąco kontrolowany i utrzymywany na normalnym (stałym) poziomie piętrzenia.

    Przedmiotowe zbiorniki wodne nie pełnią funkcji ochrony przed powodzią, ponieważ nie posiadają tzw. stałej rezerwy powodziowej. Natomiast pełnią funkcję zbiorników retencyjnych i rekreacyjnych o charakterze:

- przepływowym (Cedzyna, Borków, Rejów i Starachowice), co oznacza, że w danej jednostce czasu odpływa z nich tyle wody, ile do nich dopływa,

- bocznym (Maleniec, Szymanowice).

   W wyniku użytkowania i obsługi zbiorników przez ŚZMiUW w Kielcach nigdy nie dochodzi do gwałtownego spuszczania wody i nie mają miejsca niekontrolowane zrzuty wód powodziowych.